Tuyển sinh du học nước Singapore

Tháng Sáu 1, 2016

Học ngành Công nghệ và Đào tạo trực tuyến tại MDIS

HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TẠI MDIS   Học viện MDIS trang bị cho sinh viên kiến thức từ chương trình thực tiễn để bắt kịp với xu thế toàn cầu. Khi các tổ chức và […]
Tháng Sáu 1, 2016

Học ngành Khoa học cuộc sống tại MDIS

HỌC NGÀNH KHOA HỌC CUỘC SỐNG TẠI MDIS   Lý do chọn học ngành Khoa học cuộc sống tại MDIS – Khoa học cuộc sống là một công cụ cuộc sống và là một thứ có thể nắm bắt được […]
Tháng Sáu 1, 2016

Học Truyền thông đại chúng tại MDIS

HỌC TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG TẠI MDIS   Khoa Truyền thông đại chúng của Học viện MDIS là một trường tiên phong trong lĩnh vực này. Trường là một trong những trường đầu tiên cung cấp khoá truyền thông đại chúng và […]
Tháng Sáu 1, 2016

Học thiết kế thời trang tại MDIS

HỌC THIẾT KẾ THỜI TRANG TẠI MDIS   Chương trình Thiết kế thời trang là một chương trình đào tạo năng động, dựa trên dự án và các buổi thực hành tại xưởng tích hợp thiết kế thời trang, công […]