minhhoangan

Tháng Chín 27, 2016

HAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Trường Đại Học  HAN (Han University of Applied Sciences) là một trong 5 trường đại học khoa học ứng dụng lớn nhất Hà Lan. Trường tọa lac ở phía Đông Hà Lan, giáp với biên giới Đức, cách thủ đô Armsterdam […]
Tháng Chín 27, 2016

SAXION UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

  Trường Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Saxion University of Applied Sciences) là một trong những học viện lớn nhất Hà Lan có chất lượng giáo dục hàng đầu với trên 26.000 sinh viên theo học. Số lượng sinh […]
Tháng Chín 27, 2016

STENDEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Trường Đại học khoa học ứng dụng Stenden (Stenden University of Applied Sciences) có các khu học xá đặt tại Hà Lan như Leeuwarden, Emmen, Groningen, Meppel và Assen. Ngoài ra còn ở Doha, Bangkok và Port Alfred. Trên 11.000 sinh viên đang theo […]
Tháng Chín 27, 2016

WITTENBORG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Trường đại học khoa học ứng dụng Wittenborg (Wittenborg University of Applied Science) được thành lập năm 1987 tại Apeldoorn. Wittenborg là một trong những trường đại học khoa học ứng dụng quốc tế phát triển nhanh nhất tại Hà […]