Đài Loan

Tháng Tư 23, 2019
học bổng cao hùng đài nam

HỌC BỔNG ĐẢM BẢO 100% HỌC PHÍ TẠI CAO HÙNG

Chương trình học bổng đảm bảo 100% học phí tại Cao Hùng: – Bậc học: Đại học, Thạc sỹ – Loại học bổng: 80% – 100% học phí, cơ hội nhận trợ cấp hàng tháng. – Đăng ký thông tin […]
Tháng Tư 19, 2019
học bổng đại học chương hóa đài loan

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC CHƯƠNG HÓA DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ – DU HỌC ĐÀI LOAN

Học bổng đại học Chương Hóa áp dụng cho bậc Đại Học – Ngành học: Khoa học vật lý, Khoa học trái đất và hóa học, Báo chí và truyền thông, Nha khoa, Khoa học xã hội và hành vi, […]
Tháng Tư 19, 2019
đại học chung chou

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHUNG CHOU

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG Đại học Khoa học và Công nghệ Chung Chou nằm ở Viên Lâm – Chương Hóa có khuôn viên với các tiện nghi đô thị được thành lập năm 1969 với tên đầu tiên […]
Tháng Tư 12, 2019
học bổng đại học gia nghĩa

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG – ĐẠI HỌC QUỐC LẬP GIA NGHĨA (NATIONAL CHIAYI UNIVERSITY) 

HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP GIA NGHĨA (CHO SINH VIÊN THẠC SĨ) 1. Bậc học : Thạc Sĩ 2. Ngành học: Không giới hạn 3. Quốc tịch: Không giới hạn 4. […]