GUMI UNIVERSITY

Trường Đại học GUMI nằm tại tỉnh KeingSangbook, thành phố GUMI.Cách thành phố Seoul 300km. Trường  nằm t...

KYUNG HEE UNIVERSITY

I. Giới thiệu về trường

Đại học Kyung Hee được thành lập năm 1949, đến nay có 3 campus: Seoul, Internati...