Tháng Sáu 1, 2016

Học viện giáo dục Quốc tế Yokohama

1. Lịch sử thành lập: Học viện giáo dục quốc tế Yokohama được thành lập năm 1988 và chuyển đến khu trường mới năm 1999. Trường có khoảng 400 học sinh nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới đang […]
Tháng Sáu 1, 2016

Trường Nhật ngữ Intercultural

Trường Nhật ngữ Intercultural   1. Triết lý kinh doanh của trường Với triết lý kinh doanh cơ bản là xây dựng lên “Cross Cultural Communication”, có nghĩa là “giữa con người và con người cần hiểu rõ được sự […]
Tháng Sáu 1, 2016

Học viện Quốc tế Toho

Đặc trưng của trường Trường được thành lập năm 1994 với mục đích dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài, qua đó cống hiến cho tình hữu nghị quốc tế, giao lưu văn hóa và hòa bình thế giới. Từ […]
Tháng Sáu 1, 2016

Học viện Ngoại ngữ Mizuno

Học viện Ngoại ngữ Mizuno   1. Đào tạo tiếng Nhật và giáo dục du học sinh là hai nhiệm vụ quan trọng của học viện chúng tôi Học tiếng Nhật không phải là việc duy nhất bạn thực hiện […]