Tháng Sáu 1, 2016

GUMI UNIVERSITY

Trường Đại học GUMI nằm tại tỉnh KeingSangbook, thành phố GUMI.Cách thành phố Seoul 300km. Trường  nằm tại  khu công nghiệp lớn nhất Hàn Quốc. Thành phố GUMI là thành phố công nghiệp quốc tế, các công ty SamSung và […]
Tháng Sáu 1, 2016

KYUNG HEE UNIVERSITY

I. Giới thiệu về trường Đại học Kyung Hee được thành lập năm 1949, đến nay có 3 campus: Seoul, International và Kwangnung với 23 trường đại học chuyên khoa, 47 bộ môn, 17 viện nghiên cứu sau đại học, […]
Tháng Sáu 1, 2016

INCHEON NATIONAL UNIVERSITY

1. Tổng quan: Trường được thành lập năm 1979, là một trong những trường Đại học có lịch sử lâu đời và uy tín không chỉ của tỉnh Incheon mà của cả Hàn Quốc. Thành phố Incheon là thành phố […]
Tháng Sáu 1, 2016

SILLA UNIVERSITY

1. Tổng quan: Đại học Silla (Silla University) là một trường đại học ở Hàn Quốc, nằm ở khu Sa Thượng là một trường tư lập, trước kia là trường nữ sinh, kể từ năm 2001 đã mở rộng cho […]