Tháng Sáu 1, 2016

Học viện EHLE

1. Lịch sử của trường: Học viện EHLE được thành lập vào năm 1976. Trải qua 46 năm, nhà trường đã cho ra trên 80.000 sinh viên tốt nghiệp trong các lĩnh vực học tiếp lên Đại học, Kinh doanh, […]
Tháng Sáu 1, 2016

Trường Nhật Ngữ Tokyo Galaxy

Trường Nhật Ngữ Tokyo Galaxy   1. Những đặc điểm của trường: Thành lập năm 1986, đến năm 2008, trường được phó chủ tịch tỉnh Tokyo kí công nhận là Kakushu Gakko (những trường nằm trong mục khác với trường […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Iwate

Đại học Iwate   GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC IWATE Đại học Iwate nằm ở thành phố Morioka, thủ phủ của tỉnh Iwate. Là một trường đại học tổng hợp được Chình phủ Nhật Bản thành lập vào năm 1949. Từ […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học YAMANASHI

Đại học YAMANASHI   Phương châm – Mục đích Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ tri thức rộng và chuyên môn cao, có đạo đức và nhân cách tốt […]