Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Myongji

ĐẠI HỌC MYONGJI   Trường Đại học Myongji được thành lập năm 1948, đến nay đã hơn 60 năm lịch sử. Trường đại học Myongji là trường đại học dân lập danh giá ở Hàn Quốc đào tạo các học […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Tổng hợp Chung-Ang

ĐẠI HỌC TỔNG HỢP CHUNG-ANG   Trường Đại học Tổng hợp Chung – Ang thành lập từ năm 1918, được xem là một trong những những trường đại học danh tiếng của Hàn Quốc. Trường bao gồm 18 trường đại […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Ngoại ngữ Hankuk

ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HANKUK   Trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk được thành lập từ năm 1954 theo phương châm “chân thực, hòa bình và sáng tạo”. Trường đã phát triển thành một trường đại học lớn với 29000 […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Hanyang

ĐẠI HỌC HANYANG   Trường Đại học Hanyang ban đầu có tên gọi là trường Đại học kỹ thuật Đông Á, được xây dựng vào năm 1939. Hiện tại là một trong những trường đại học danh tiếng tại Hàn […]