Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Hanyang

ĐẠI HỌC HANYANG   Trường Đại học Hanyang ban đầu có tên gọi là trường Đại học kỹ thuật Đông Á, được xây dựng vào năm 1939. Hiện tại là một trong những trường đại học danh tiếng tại Hàn […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Hongik

ĐẠI HỌC HONGIK   Trường Đại học Hongik được thành lập năm 1946 với khái niệm thực hiện “cầu nguyện hạnh phúc đến cho con người, lấy việc tạo ra con người tự chủ, sáng tạo và chung sức chung […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Kyonggi

ĐẠI HỌC KYONGGI   Trường Đại học Kyonggi là 1 trường đại học hệ 4 năm, thành lập từ năm 1947 và được chính phủ công nhận. Trường có 2 cơ sở ở Seoul và Suwon khoảng 16.000 sinh viên […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Chonnam

ĐẠI HỌC CHONNAM Trường Đại học Chonnam được thành lập năm 1952, sau này trở thành Đại học quốc gia Chonnam với thế mạnh về kinh tế, chính trị, văn hóa, đào tạo nhiều nhân tài phục vụ cho đất […]