Tháng Sáu 1, 2016

Học bổng Học Viện Quản Lý Auston

  Học Viện Quản Lý Auston – Auston Institute of Management  (AIM)         Thành lập năm 1996, Auston là một trong những trường chuyên đào tạo các ngành về kỹ thuật và kinh tế tại Singapore. Sinh […]
Tháng Sáu 1, 2016

Học Truyền thông đại chúng tại MDIS

HỌC TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG TẠI MDIS   Khoa Truyền thông đại chúng của Học viện MDIS là một trường tiên phong trong lĩnh vực này. Trường là một trong những trường đầu tiên cung cấp khoá truyền thông đại chúng và […]
Tháng Sáu 1, 2016

Học thiết kế thời trang tại MDIS

HỌC THIẾT KẾ THỜI TRANG TẠI MDIS   Chương trình Thiết kế thời trang là một chương trình đào tạo năng động, dựa trên dự án và các buổi thực hành tại xưởng tích hợp thiết kế thời trang, công […]
Tháng Sáu 1, 2016

MDIS (Management Development Institute of Singapore)

MDIS (Management Development Institute of Singapore)   Giới thiệu về MDIS Học viện Phát triển Quản lý Singapore (MDIS), thành lập năm 1956, là học viện phi lợi nhuận chuyên nghiệp lâu đời nhất tại Singapore nơi cung cấp cơ […]