Chương trình du học Thái Lan

Tháng Sáu 11, 2019

Chuyên ngành Tiếng Anh truyền thông toàn cầu ứng dụng ĐH Stamford – Du học Thái Lan

I. KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH HỌC Tiếng anh là ngôn ngữ toàn cầu của kinh doanh. Kỹ năng tiếng anh giỏi sẽ mở ra cho bạn cơ hội rộng mở và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiêp cho môi […]
Tháng Sáu 11, 2019
đại học stamford du học thái lan

Chuyên ngành kế toán đại học Stamford – Du học Thái Lan

I. NỘI DUNG SẼ HỌC Chương trình cử nhân kiểm toán của Đại Học quốc tế Stamford trang bị cho sinh viên kiến thức tốt về kế toán và yêu cầu phân tích, thực hành và kỹ năng giao tiếp. […]
Tháng Sáu 6, 2019
đại học stamford thái lan

Chuyên ngành doanh nhân tại đại học Stamford – Du học Thái Lan

I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT Chương trình cử nhân chuyên ngành Doanh nhân của đại học quốc tế Stamford Thái Lan được sáng lập để xây dựng các doanh nhân tương lai bằng cách cung cấp các kỹ năng và […]
Tháng Sáu 6, 2019
đại học stamford thái lan

Chuyên ngành QLKD quốc tế đại học Stamford – Du học Thái Lan

I. KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH Đối với một sinh viên Quản lý kinh doanh quốc tế (IBM), thế giới không có biên giới. nếu người bình thường khác nhìn thấy những thách thức trên toàn cầu, thì với sinh viên […]