Hệ thống giáo dục CH Séc

Tháng Sáu 1, 2016

Hệ thống giáo dục Cộng Hòa Séc

Cộng hòa Séc gia nhập Liên minh Châu Âu với một truyền thống giáo dục có chất lượng. Đất nước đã có nhiều đóng góp đáng kể vào nền tri thức khu vực. Các viện đại học của Cộng hòa […]