Thông tin chung về CH Séc

Tháng Sáu 1, 2016

Giới thiệu Cộng Hòa Séc

Cộng Hoà Séc là một trong 25 thành viên của khối cộng đồng kinh tế Châu Âu (EU), với dân số 10,3 triệu người và diện tích 78,864 km2. Cộng Hoà Séc (Tiệp Khắc trước đây) nằm ở trung tâm […]