Học bổng du học Ba Lan

Tháng Mười 25, 2016

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI BA LAN VÀ MA-RỐC

Chính phủ Ba Lan và Marốc thông báo cấp học bổng cho các ứng viên Việt Nam trong năm 2016 Du học Ba Lan Trong đó, Chính phủ Ba Lan cấp 10 học bổng toàn phần cho công dân Việt […]