đại học công nghệ silesian du học ba lan

SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – DU HỌC BA LAN

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG

Silesian University of Technology ( SUT) toạ lạc tại thành phố Gliwice- miền nam Ba Lan, gần Katawice. SUT được xếp hạng là 1 trong 4 các trường đại học có sinh viên tốt nghi...

đại học công nghệ lodz du học ba lan

LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – DU HỌC BA LAN

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG

Lozd University of technology ( TUL) được thành lập vào năm 1945, hiện campus của trường tọa lạc tại thành phố Lodz- thành phố lớn thứ 2 của Ba Lan. Được đông đảo sinh viên q...