TUYỂN SINH TRUNG HỌC CÔNG LẬP ÚC BANG VICTORIA – DU HỌC ÚC 2019

Hệ thống trường công lập của bang Victoria đã tiếp nhận học sinh quốc tế trong suốt hơn 20 năm qua. Các trường công lập bang Victoria cung cấp cho học sinh quốc tế du học Úc chương trình giáo dục chất lượ...

TUYỂN SINH TRUNG HỌC CÔNG LẬP 2019 BANG NEW SOUTH WALES, ÚC

Hệ thống trường công lập bang New South Wales (NSW) từ bậc Tiểu học đến Trung học Phổ thông sẽ cho bạn một cơ hội thú vị để sống và học tập trong một cộng đồng đa văn hóa an toàn và thân thiện. Tại NSW có...