Các trường đại học Đài Loan

Tháng Mười Một 1, 2018
Đại học Quốc gia Nghệ thuật Đài Bắc

Đại học quốc gia nghệ thuật Đài Bắc (TNUA)

I.Giới thiệu Đại học Quốc gia Nghệ thuật Đài Bắc ( Taipei National University of the Arts – TNUA) được thành lập vào năm 1982. Đại học Quốc gia Nghệ thuật Đài Bắc là một trường đại học đào tạo […]
Tháng Mười Một 1, 2018
Trường Đại học St.John’s

Trường Đại học St.John’s

I. Giới thiệu Trường Đại học St.John’s (St. John’s University ) được thành lập vào năm 1965, là trường Đại học có chất lượng xuất sắc tại Đài Loan.Nhận được giải thưởng trường Đại học giảng dạy xuất sắc nhất trong […]
Tháng Mười Một 1, 2018
Trường Đại học Thế Tân

Trường Đại học Thế Tân

I. Giới thiệu Trường Đại học Thế Tân ( Shih Chien  University) được thành lập vào năm 1956, nâng cấp năm 1991 và được đổi tên vào năm 1997. Năm 1997, trường chính thức được nâng cấp thành 1 trường […]
Tháng Mười 31, 2018
Trường đại học quốc lập chính trị

Trường đại học quốc lập chính trị

Được thành lập từ năm 1927 tại Nam Kinh và chuyển về Đài Bắc từ năm 1954, trường Đại học Quốc lập Chính Trị ( National Chengchi University – NCCU) là một trong những trường Đại học có uy tín […]