Visa du học Ba Lan

Tháng Mười 21, 2016

THỦ TỤC XIN VISA BA LAN

Các loại Visa Ba Lan được cấp: – Visa Schengen – Visa Quốc gia Visa Schengen được đánh dấu bằng chứ „C”, visa này được cấp bởi nước trong khối Schengen với mục đích transit qua lãnh thổ nước trong […]