Visa du học Ba Lan

Tháng Mười 21, 2016

THỦ TỤC XIN VISA BA LAN

Các loại Visa được cấp: – Visa Schengen – Visa Quốc gia Visa Schengen được đánh dấu bằng chứ „C”, visa này được cấp bởi nước trong khối Schengen với mục đích transit qua lãnh thổ nước trong khối Schengen […]