Hệ thống giáo dục Thụy Sỹ

Tháng Mười Một 2, 2016

Hệ thống nền giáo dục Thụy Sỹ

Hệ thống nền giáo dục Thụy Sỹ mang tính phi tập trung hóa cao. Bởi đây là đất nước không quá phát triển về nguồn tài nguyên thiên nhiên, nên hệ thống giáo dục được tập trung cao độ, và […]