Hệ thống giáo dục Ba Lan

Tháng Mười 21, 2016

Giáo dục tại Ba Lan – Hệ thống giáo dục thuộc bộ giáo dục quốc dân

Giáo dục tại Ba Lan vượt lên từ vị trí thứ 14 năm 2012, đến thứ 10 thế giới và thứ 5 châu Âu năm 2014, trong bảng xếp thứ hạng có uy tín, hai năm một lần, của một […]