Hệ thống giáo dục Nga

Tháng Chín 28, 2016

TÌM HIỂU NỀN GIÁO DỤC CỦA NƯỚC NGA

Nền giáo dục của nước Nga đã có lịch sử hàng ngàn năm, có truyền thống tốt đẹp và có tín nhiệm quốc tế rất cao. Trong các trường Đại học Nga có tới 600 vạn giáo viên, nhân viên […]