Học bổng Thạc sỹ

HỌC BỔNG THẠC SỸ ĐÀI LOAN

I. NỀN GIÁO DỤC TẠI ĐÀI LOAN:

Năm 2013, thông qua những nỗ lực nhằm thực hiện quốc tế hóa nền giáo dục đại học và sau đại học, số lượng sinh viên quốc tế (cấp đại học) tại Đài Loan năm 2003 là 1283...

HỌC TIẾNG ANH TẠI PHILIPPINES – NHẬN NGAY HỌC BỔNG 100% TẠI ĐÀI LOAN – CHƯƠNG TRÌNH DUY NHẤT TẠI TRUNG TÂM DU HỌC MINH HOÀNG AN

Học bổng du học Đài Loan chương trình đại học, thạc sĩ, tiến sỹ không chỉ có hệ đào tạo bằng tiếng Trung mà còn có cả hệ đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Vì thế Minh Hoàng An đặc biệt thiết kế khóa học li...

học bổng Đài Loan

HỌC BỔNG ĐÀI LOAN 100% HỌC PHÍ TẠI THÀNH PHỐ CAO HÙNG.

Hệ đào tạo: Tiếng Hoa hoặc tiếng Anh Bậc đào tạo: Đại học, Thạc Sỹ, Tiến Sỹ Học bổng được cấp dành cho sinh viên Minh Hoàng An 50 -100% học phí, cơ hội trợ cấp háng tháng và phí ký túc xá.

Học bổng Đài ...

Học bổng chương trình Đại Học

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC TẠI ĐÀI LOAN

Chương trình học bổng  đại học hấp dẩn tại Đài Loan từ 50% – 100% học phí, chi phí sinh hoạt thấp, được phép làm thêm.

I. GIỚI THIỆU NỀN GIÁO DỤC ĐÀI LOAN

Với cuộc cách cuộc cách mạng ...