Du học Nhật Bản – Lộ trình dành cho học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông

Vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT – ĐH quốc gia, học sinh sẽ Du học Nhật theo hình thức và lộ trình như thế nào? a. Theo chương trình du học tự túc bằng tiếng Nhật

Giai đoạn 1: Học tiếng Nhật ...

Tìm hiểu về chương trình Đại học và Sau Đại học tại Mỹ

Một số sinh viên Việt Nam chọn chương trình Đại học và Sau Đại học tại Mỹ. So với với các trường cao đẳng cộng đồng hệ 2 năm, các trường đại học hệ 4 năm cũng bao gồm 2 năm đầu là chương trình đại học đại...