Tháng Sáu 1, 2016

Trường Ngoại ngữ và Kinh doanh

Trường Ngoại ngữ và Kinh doanh   Lịch sử trường: Năm 1948, Trường dạy tiếng Anh Kawasaki Shimin được thành lập nên nhờ sự hỗ trợ của thành phố Kawasaki. Năm 1982 đổi tên thành trường Ngoại ngữ và Kinh […]
Tháng Sáu 1, 2016

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

Trường dạy nghề International School of Business   Mục tiêu của IBS – Hiểu rõ sự khác biệt văn hóa và giá trị quan trọng trong xã hội toàn cầu hóa – Ngoài tiếng nước ngoài, nâng cao năng lực […]
Tháng Sáu 1, 2016

Trường Đại học và Sau đại học Hollywood

Trường Đại học và Sau đại học Hollywood Trực thuộc Trường đại học sau đại học Hollywood, Pháp nhân trường học – Học viện Mei Ushiyama TRƯỜNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI VỀ NGÀNH KINH […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Mejiro

Đại học Mejiro CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT CHO DU HỌC SINH “Hãy học tiếng Nhật tại khoa đặc biệt của trường chúng tôi nằm tại vùng thủ đô Tokyo để hiện thực những ước mơ của bạn!!!”   […]