Tháng Sáu 1, 2016

ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA CAO HÙNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA CAO HÙNG ( NKFUST) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  +  Cử nhân 4 năm  + Thạc sĩ : 2 năm  + Tiến sĩ : 3 – 4 năm  * Đặc biệt  Trường có […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Quốc gia Gia Nghĩa (NCYU)

HƯỚNG DẪN HỌC BỔNG SINH VIÊN QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA GIA NGHĨA  Điều 1: Đại học Quốc gia Gia Nghĩa (NCYU) khuyến khích các sinh viên sau đại học xuất sắc theo học tại Trường để thúc đẩy […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Đông Hải

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC ĐÔNG HẢI   Số lượng học bổng được trao phụ thuộc vào nguồn quỹ có sẵn và cũng được phân bổ căn cứ vào số lượng sinh viên quốc tế theo học. Có các loại học […]
Tháng Sáu 1, 2016

Học Viện Nhật Ngữ Sakura

Học Viện Nhật Ngữ Sakura Học viện Nhật ngữ Sakura nằm tại tỉnh Fukuoka thuộc đảo Kyushu của Nhật Bản. Fukuoka rất gần với Hàn Quốc và Trung Quốc. Fukuoka cũng là nơi tập trung của nhiều du học sinh […]