Tháng Sáu 1, 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐÀI ĐÔNG

HƯỚNG DẪN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐÀI ĐÔNG    1. Để thúc đẩy quá trình đăng ký nhập học của học sinh sinh viên, đẩy mạnh mối quan hệ […]
Tháng Sáu 1, 2016

ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA CAO HÙNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA CAO HÙNG ( NKFUST) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  +  Cử nhân 4 năm  + Thạc sĩ : 2 năm  + Tiến sĩ : 3 – 4 năm  * Đặc biệt  Trường có […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Quốc gia Gia Nghĩa (NCYU)

HƯỚNG DẪN HỌC BỔNG SINH VIÊN QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA GIA NGHĨA  Điều 1: Đại học Quốc gia Gia Nghĩa (NCYU) khuyến khích các sinh viên sau đại học xuất sắc theo học tại Trường để thúc đẩy […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Đông Hải

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC ĐÔNG HẢI   Số lượng học bổng được trao phụ thuộc vào nguồn quỹ có sẵn và cũng được phân bổ căn cứ vào số lượng sinh viên quốc tế theo học. Có các loại học […]