Tháng Sáu 1, 2016

Đại Học Nagoya

Đại Học Nagoya   1. Giới thiệu Đại Học Nagoya hay còn gọi là Đại Học Tổng Hợp Nagoya là trường Đại học danh tiếng thứ 5 tại Nhật Bản và xếp hạng 92 trên thế giới. Trường có trụ […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Quốc tế Nhật Bản

Đại học Quốc tế Nhật Bản   1. Giới thiệu về trường : Đại học quốc tế Nhật bản là một trường chuyên đào tạo sau đại học với mục tiêu chính là giáo dục lớp người trẻ. Phát triển […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Takushoku (Tokyo)

Đại học Takushoku   1. Giới thiệu về trường: Đại học Takushoku được thành lập năm 1900, là một trong số những trường đại học lâu đời nhất ở Nhật bản. Năm 1949, Trường thành lập khoa Thương mại và […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Meiji

Đại học Meiji   I. Giới thiệu Đại học Meiji được thành lập từ năm 1881, đã phát triển một hệ thống giáo dục và nghiên cứu dựa trên những nguyên tắc “quyền lợi, tự do, độc lập và tự […]