Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Ling Tung, Đài Trung

Đại học Ling Tung (Ling Tung University) được thành lập vào năm 1964. Nâng cấp năm 1999 và đổi tên năm 2005. Giới thiệu: Được thành lập vào năm 1964. Nâng cấp năm 1999 và đổi tên năm 2005. Ý […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Long Hoa (Lunghwa), Đào Viên

Đại học khoa học và công nghệ Long Hoa (Lunghwa) được thành lập vào năm 1967 bởi ông Sun Fa-Min và bà Sun (Chen Shu-Juan). Trường được phê duyệt bởi bộ giáo dục vào tháng 11 năm 1969 và bắt […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học Quốc gia Tainan (NUTN)

NATIONAL UNIVERSITY OF TAINAN (NUTN) 1. Giới thiệu chung: Đại học Quốc gia Tainan (NUTN) nằm ở phía Nam Đài Loan là một trường đại học lịch sử kế thừa những di sản học thuật đặc sắc. NUTN có năm […]
Tháng Sáu 1, 2016

Đại học ChungHua- Tân Trúc

  HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA TRƯƠNG CHUNGHUA DÀNH CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI. 1. Chương trình học bổng của trường đại học Chung Hua (CHU) là để khuyến khích sinh viên nước ngoài muốn theo đuổi bằng cấp của […]