ĐẠI HỌC TAMBOV

Trường Đại Học Tambov (Tambov State University) thành lập năm 1843 dưới tên học viện Alexandrinsky. Tron...