Danh sách các ngành học hệ tiếng Anh tại Đài Loan

 

1 Department of Industrial Design Architecture and Design Master’s
2 Department of Industrial & Business Management (IBM) Business and Information Management Master’s
3 Department of Information Management Business and Information Management Master’s
4 School of Business (MBA) Business and Information Management Master’s
9 Department of Chemical and Materials Engineering Engineering Master’s and Doctoral
10 Graduate Institute of Electro-Optical Engineering Engineering Master’s
11 Graduate Institute of Biochemical and Biomedical Engineering Engineering Master’s
12 Graduate Institute of Medical Mechatronics Engineering Master’s
13 Department of Electrical Engineering Engineering Master’s and Doctoral
14 Department of Electronic Engineering Engineering Master’s and Doctoral
15 Department of Computer Science and Information Engineering Engineering Master’s and Doctoral
16 Department of Mechanical Engineering Engineering Master’s and Doctoral
18 Department of Health Care Management Medical and Health Master’s
19 Department of Respiratory Therapy Medical and Health (Medical) Master’s
20 Graduate Program in Molecular Medicine for Master’s Degree Medical and Health (Medical) Master’s
21 Graduate Institute of Dental and Craniofacial Science Medical and Health (Medical) Master’s
22 Department of Medical Imaging and Radiological Sciences Medical and Health (Medical) Master’s and Doctoral
23 Graduate Institute of Biomedical Sciences, Division of Biochemistry and Molecular & Cellular Biology Medical and Health (Medical) Master’s and Doctoral
24 Graduate Institute of Biomedical Sciences, Division of Microbiology Medical and Health (Medical) Master’s and Doctoral
25 Graduate Institute of Biomedical Sciences, Division of Physiology & Pharmacology Medical and Health (Medical) Master’s and Doctoral
28 Graduate Institute of Natural Products Medical and Health (Medical) Master’s
29 Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science Medical and Health (Medical) Master’s
30 Department of Occupational Therapy , Master Program in Behavioral Science Division of clinical behavior and occupational therapy Medical and Health (Medical) Master’s
31 Department of Physical Therapy, Graduate Institute of Rehabilitation Science Medical and Health (Medical) Master’s and Doctoral
32 Graduate Institute of Early Intervention Medical and Health (Medical) Master’s
33 School of Nursing Medical and Health (Medical) Master’s and Doctoral
34 Graduate Institute of Taiwan Studies Humanities Master’s
35 Department of Architecture Architecture and Design Master’s
36 Department of Finance Business and Information Management Master’s
37 Department of Information Technology Computer Sciences and Electrical Engineering  Master’s and Doctoral
38 Department of Applied Chemistry Sciences Master’s and Doctoral
39 Institute of Microbiology & Immunology Medical and Health Master’s and Doctoral
40 Institute of Biochemistry and Biotechnology Medical and Health (Medical) Master’s and Doctoral
41 International Program for Business & Management Business Master’s
43 Teaching Chinese as a second Language Program Education Master’s
44 Applied Linguistics and Language Studies Program Education Master’s
45 Chemical Engineering and Materials Program Engineering Master’s and Doctoral
46 Optomechatronics Program Engineering Master’s and Doctoral
47 Microelectronic Engineering & Applications Program Engineering Master’s and Doctoral
48 Biomedical Engineering Program Engineering Master’s and Doctoral
49 Environmental Engineering Program Engineering Master’s and Doctoral
50 Industrial and Systems Engineering Program Engineering Master’s and Doctoral
51 Civil Engineering Engineering Master’s and Doctoral
52 Electrical Engineering Engineering Master’s and Doctoral
53 Nanotechnology Program Sciences Master’s
54 Biotechnology Program Sciences Master’s
58 Graduate Institute of Design and Arts Arts  Master’s
60 Graduate Institute of Professional Development in Education Business and Information Management  Master’s

  Chi tiết liên hệ:
  Công ty Tư vấn du học & Học bổng Minh Hoàng An


  Tp.HCM:
  Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Hữu Nguyên, 1446 - 1448 Đường 3/2, P.2, Q.11
  Điện thoại: (028) 6652 6200
  Hotline: 0905 605 601 | 0916 685 601


  Đà Nẵng:
  72 Dương Thị Xuân Quý, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn
  Hotline: 0905 605 601 | 0916 685 601


  Email: [email protected]
  Website: www.minhhoangan.edu.vn
  Website: www.duhocdailoan.net.vn

  Điền thông tin để nhận được cuộc gọi tư vấn sớm nhất từ Minh Hoàng An

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  *
  *