Ngành học và học phí tại Nga

Chương Trình Học Học Phí (EUR/Năm)
CỬ NHÂN (TIẾNG ANH)
Khoa Học Máy Tính 2.300 – 3.600
Kỹ Sư Cơ Khí
CỬ NHÂN (TIẾNG NGA)
Toán Tin Ứng Dụng 1.800 – 3.000
Vật Lý Học
Quản Trị Tự nhiên và Sinh Thái
Kỹ Thuật Máy Tính và Tin Học
Công Nghệ và Hệ Thống Thông Tin
Kỹ Thuật Phần Mềm
Điện Tử và Điện Tử Nano
Kỹ Thuật Đo Lường Điều Khiển
Kỹ Thuật Quang Học
Công Nghệ và Hệ Thống Kỹ Thuật Sinh Học
Kỹ Thuật Nhiệt và Kỹ Thuật Nhiệt Năng
Kỹ Thuật Điện và Kỹ Thuật Điện Năng
Kỹ Thuật Máy Năng Lượng
Công Nghệ và Vật  Lý Hạt Nhân
Kỹ Thuật Cơ Khí
Tự Động Hóa Quy Trình Công Nghệ và Sản Xuất
Cơ Điện Tử và Người Máy Học
Kỹ Thuật Hóa Học
Quy Trình tiết Kiệm Năng Lương trong Kỹ Thuật Hóa Học,

Hóa Dầu và Kỹ Thuật Sinh Học

Công Nghệ Sinh Học
Kỹ Thuật Dầu Khí
Kiểm Kê và Quản Lý Đất Đai
Quản Lý Chất Lượng
Quản Trị Sáng Tạo
Kinh Tế
Quản Trị
Thiết Kế
THẠC SỸ (TIẾNG ANH)
Mô Hình Máy Tính Sản Xuất và Gia Công Vật Liệu 4.100 – 5.000
Điều Khiển Điện Tử Và Hệ Thống Chẩn Đoán

trong Kỹ Thuật Và Y Học

Mạng và Truyền Thông
Hoạt Động Trạm Năng Lượng Hạt Nhân
Kỹ Thuật Dầu Khí
Thiết Bị và Công Nghệ Thông Tin

và Đo Lường Kiểm Tra Không Phá Hủy

THẠC SỸ (TIẾNG NGA)
Toán Tin Ứng Dụng 2.200 – 3.500
Vật Lý Học
Địa Chất Học
Quản Lý Sinh Thái và Động Vật Hoang Dã
Tin Học và Kỹ Thuật Máy Tính
Hệ Thống và Công Nghệ Thông Tin
Tin Học ứng Dụng
Điện Tử và Điện Tử Nano
Kỹ Thuật Đo Lường Điều Khiển
Kỹ Thuật Quang Học
Kỹ Thuật Nhiệt và Kỹ Thuật Nhiệt Năng
Kỹ Thuật Điện và Kỹ Thuật Điện Năng
Kỹ Thuật Máy Năng Lượng
Công Nghệ và Vật Lý Hạt Nhân
Kỹ Thuật Cơ Khí
Cung Cấp Kỹ Thuật Thiết Kế cho Kỹ Thuật Cơ Khí
Cơ Điện Tử và Người Máy Học
Vật Lý Kỹ Thuật
Ký Thuật Hóa Học
Quy Trình tiết Kiệm Năng Lương trong Kỹ Thuật Hóa Học, Hóa Dầu và Kỹ Thuật Sinh Học
Công Nghệ Sinh Học
An Toàn trong Khu Kỹ Thuật
Kỹ Thuật Môi Trường và Quản Lý Nguồn Nước
Kỹ Thuật Dầu Khí
Kiểm Kê và Quản Lý Đất Đai
Khoa Học và Công Nghệ Vật Liệu
Tiêu Chuẩn Hóa và Đo Lường Học
Quản Lý Chất Lượng
Quản Trị Hệ Thống Kỹ Thuật
Quản Trị Sáng Tạo
Kinh Tế Học
Quản Trị
Thiết Kế

  Chi tiết liên hệ:
  Công ty Tư vấn du học & Học bổng Minh Hoàng An

  Tp.HCM:
  Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Hữu Nguyên, 1446 - 1448 Đường 3/2, P.2, Q.11
  Điện thoại: (028) 6652 6200
  Hotline: 0905 605 601 | 0916 685 601

  Đà Nẵng:
  72 Dương Thị Xuân Quý, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn
  Hotline: 0905 605 601 | 0916 685 601

  Email: [email protected]
  Website: www.minhhoangan.edu.vn
  Website: www.duhocdailoan.net.vn

  Điền thông tin để nhận được cuộc gọi tư vấn sớm nhất từ Minh Hoàng An

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  *
  *