chuyên ngành quản trị khách sạn

Tháng Hai 6, 2017

Danh sách 3 trường đào tạo chuyên ngành quản trị khách sạn tại Úc

Quản trị du lịch và khách sạn là một trong những ngành học chủ chốt và rất phát triển không chỉ ở Việt Nam mà còn là ngành chủ chốt của đa số các quốc gia khác trên thế giới. […]